LastPass

The Last password you'll have t remember!

2013-01-19

USB On-The-Go (OTG)


USB On-The-Go (OTG) är en USB port som kan växla mellan att vara Master och Slave. Dvs att t ex en telefon som kopplas till en dator via sin USB OTG port är slav och du kan komma åt informationen på din telefon via datorn. Men om du istället kopplar en USB Disk till samma port så blir telefonen master (host) och du kan från telefonen komma informationen på din USB disk.

2013-01-06

NirCMD

NirCmd is a small command-line utility that allows you to do some useful tasks without displaying any user interface. By running NirCmd with simple command-line option, you can write and delete values and keys in the Registry, write values into INI file, dial to your internet account or connect to a VPN network, restart windows or shut down the computer, create shortcut to a file, change the created/modified date of a file, change your display settings, turn off your monitor, open the door of your CD-ROM drive, and more...

2013-01-02

Beginner’s guide to Tasker

Tasker är en app till Android som gör att du kan fån telefon att göra nästan vad som helst automatiskt. Men för att man skall kunna göra nästan vad som helst så är Tasker väldigt komplext.

Och nu har jag äntligen hittat en guide för nybörjare med Tasker...

Beginner’s guide to Tasker:


Pocketables – Tasker

Här kan man hitta en del intressant om Tasker, som är en app för Android som alla borde ha.
Tasker kan göra nästan vad som helst i din Android, och har root access i din telefon så har jag inte hittat några begränsningar.
Jag använder bl a a Tasker för att sätta igång och stänga av WiFi beroende på om jag är hemma eller ej.
Tasker känner av vilken radio mast som är närmast just nu och det i sin tur triggar min telefon att starta WiFi om jag närmar mig hemmet. Lika så vet den att det är dags att stänga av WiFi när jag lämnar masten .

Jag har en Samsung med NFC och har en NFC TAG i bilen som automatiskt slår igång GPS och Bluetooth när jag sätter telefonen i dockan. Den säger dessutom åt mig att stoppa i Ladd sladden om jag missat det.

Med Tasker och Eventghost i mobilen och dessutom Eventghost i några av våra datorer så kan jag styra det mesta hemma som jag kan styra från någon av våra datorer.

Pocketables – Tasker:


The Hydration Kit for ConfigMgr 2012 SP1 (with Windows Server 2012 / SQL Server 2012) is available for download

Johan och jag tror även Micke varit inblandad i detta fantastiska paket.

The Hydration Kit for ConfigMgr 2012 SP1 (with Windows Server 2012 / SQL Server 2012) is available for download:

2013-01-01

Gott nytt år!

Då har ett nytt år sett dagens ljus, och det är dags att lära sig skriva 2013...