LastPass

The Last password you'll have t remember!

2011-11-30

Överföringshastigheter på Internet | Internetdagarna

Överföringshastigheter på Internet | Internetdagarna

2011-11-15

Upgrading Active Directory Domains to Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 AD DS Domains

Upgrading Active Directory Domains to Windows Server 2008 and Windows Server 2008 R2 AD DS Domains:

2011-11-13

sandrob - Port of Android native Browser that supports SSL client side certificates and NTLM authentication - Google Project Hosting

sandrob - Port of Android native Browser that supports SSL client side certificates and NTLM authentication - Google Project Hosting:

Client Certificates with Android OS

I have found how to use Client Certificates with Android OS:

This only works on rooted Phones.

1. Install and run at least once Mozilla Firefox or Mozilla Fennec for Android .

2. Please download from your Android phone to the PC: - Mozilla Firefox:

/data/data/org.mozilla.firefox/files/mozilla/.default/cert9.db

/data/data/org.mozilla.firefox/files/mozilla/.default/key4.db


- Mozilla Fennec:

/data/data/org.mozilla.fennec/files/mozilla/.default/cert9.db

/data/data/org.mozilla.fennec/files/mozilla/.default/key4.db


3. Move them to a MS Windows directory (Ex.: C:\keys )


4. Download the package NSS_Tools_x86_from_NSS_3.12.7 Tools.zip and extract it into a directory (Ex.: c:\nss-3_12_7)


5. Run command prompt ( CMD.EXE ) and change the directory where you have extracted NSS_Tools_x86_from_NSS_3.12.7 Tools.zip(Ex.: "cd c:\nss-3_12_7")


6. Executhe the command:

 pk12util.exe -i  -d sql:  ( Ex.: c:\nss-3_12_7>pk12util.exe -i c:\epay.p12 -d sql:C:\keys )    Enter password for PKCS12 file:   pk12util.exe: PKCS12 IMPORT SUCCESSFUL 
 If you have more client certificates - do the same command again. 


7. Move the "cert9.db" and "key4.db" files back to your Android phone. If necessary fix the ownership and access rights.


8. Restart Mozilla Firefox or Mozilla Fennec for Android.


9. If you access a web site that needs client certificate authentication the browser will ask you to choose one of the imported client certificates and will you them


Final words: Now even on Android platform it is possible to use client certificates for SSL authentication and signing. If there was an add-on or a setting to manage them it would be much easier. I hope that Fennec developer team will fix this issue in the near future. It is also possible to use PKCS#11 library for accessing secure signature devices plugged into themicroSD slot and this will make possible to use Qualified digital certificates with Android OS.

I have found how to use Client Certificates with Android OS:
1. Install and run at least once Mozilla Firefox or Mozilla Fennec for Android .
2. Please download from your Android phone to the PC: - Mozilla Firefox:
/data/data/org.mozilla.firefox/files/mozilla/.default/cert9.db
/data/data/org.mozilla.firefox/files/mozilla/.default/key4.db

- Mozilla Fennec:
/data/data/org.mozilla.fennec/files/mozilla/.default/cert9.db
/data/data/org.mozilla.fennec/files/mozilla/.default/key4.db

3. Move them to a MS Windows directory (Ex.: C:\keys )

4. Download the package NSS_Tools_x86_from_NSS_3.12.7 Tools.zip and extract it into a directory (Ex.: c:\nss-3_12_7)

5. Run command prompt ( CMD.EXE ) and change the directory where you have extracted NSS_Tools_x86_from_NSS_3.12.7 Tools.zip(Ex.: "cd c:\nss-3_12_7")

6. Executhe the command:
 pk12util.exe -i  -d sql:  ( Ex.: c:\nss-3_12_7>pk12util.exe -i c:\epay.p12 -d sql:C:\keys )    Enter password for PKCS12 file:   pk12util.exe: PKCS12 IMPORT SUCCESSFUL 
 If you have more client certificates - do the same command again. 

7. Move the "cert9.db" and "key4.db" files back to your Android phone. If necessary fix the ownership and access rights.

8. Restart Mozilla Firefox or Mozilla Fennec for Android.

9. If you access a web site that needs client certificate authentication the browser will ask you to choose one of the imported client certificates and will you them

Final words: Now even on Android platform it is possible to use client certificates for SSL authentication and signing. If there was an add-on or a setting to manage them it would be much easier. I hope that Fennec developer team will fix this issue in the near future. It is also possible to use PKCS#11 library for accessing secure signature devices plugged into themicroSD slot and this will make possible to use Qualified digital certificates with Android OS.

2011-11-12

Yale Doorman

Yale Sverige - An ASSA ABLOY Group brand:

Styr och mät med Android - Mobil.se

Styr och mät med Android - Mobil.se:

Aktivera SMS, DECT, hemtelefon

Aktivera SMS, DECT, hemtelefon:

Using Client Certificate Authentication with IIS 6.0 Web Sites

Using Client Certificate Authentication with IIS 6.0 Web Sites:

How to Secure a Web Site Using Client Certificate Authentication » IIS Admin Blog

How to Secure a Web Site Using Client Certificate Authentication » IIS Admin Blog:

HOWTO: Securing A Website With Client SSL Certificates

2011-11-10

Har du rätt körkort? - Transportstyrelsen

Har du rätt körkort? - Transportstyrelsen:
För att framföra en bil med tillkopplad släpvagn gäller att man måste ha rätt körkort för kombinationen och att dragbilen får dra den totala vikten på släpvagnen.

Kort kan man säga att det finns några grundregler.
Oavsett körkort får man dra en släpvagn på max 750 kg om bilen får dra 750 kg?
Med B körkort får man aldrig överskrida totalvikten 3500 kg. För att räkna ut totalvikten tar man släpvagnens vikt och hur mycket den får lasta (oavsett om vagnen är tom eller full lastad) och lägger till bilens tjänstevikt plus maxlast. (du kan även hitta uppgifterna i registreringsbeviset.
I registereringsbeviset finns även uppgifter om max släpvagnsvikt med B körkort.
Det som man kan tycka är lite lurigt eller konstigt är att det inte spelar ingen roll om vagnen är tom eller lastad. Det är alltid totalvikten som räknas.

Har man däremot körkort med klassen BE så räknar man helt annorlunda.
Du får först och främst köra en kombination som väger med är 3500 kg om dragbilen får dra så mycket. Men dessutom räknas istället släpvagnens vikt plus lasten och inte totalvikten som man använder vid enbart klass B.
Det innebär att du har en bil som får dra 2000 kg, men du har en vagn som har en totalvikt på 2600 kg. Du får dra den men vagnens vikt plus lasten får inte överstiga 2000 kg.

Vinterdäck på släpvagn - Transportstyrelsen

Vinterdäck på släpvagn - Transportstyrelsen: