LastPass

The Last password you'll have t remember!

2009-07-27

Gratis program för säkerhets kopiering

Cobian Backup

2009-07-24

The Best Windows 7 Feature: The Taskbar

The Best Windows 7 Feature: The Taskbar

Windows 7 Libraries Explained – And Why You Want Them

Windows 7 Libraries Explained – And Why You Want Them

15 Best Windows 7 Tips and Hacks

15 Best Windows 7 Tips and Hacks

2009-07-22

Top 7 Reasons for a PC Gamer to Get Windows 7

Översatt av Google Top 7 Orsaker till en PC Gamer till Get Windows 7
Orginalet Top 7 Reasons for a PC Gamer to Get Windows 7

HOW TO: Install Windows 7 from a USB stick - Windows 7 Forums

HOW TO: Install Windows 7 from a USB stick - Windows 7 Forums

2009-07-18

PortableApps.com - Ett alternativ till U3 för USB minnen

PortableApps.com - Portable software for USB drives

TOADSoft.com - Home of the World's #1 Tool for Database Professionals!

Tycker du att det saknas ett bra verktyg för att administrera MySQL, då skall du titta på Toad.
Jobbar du i en massa olika databaser, så som MySQL, MSSQL, Oracle och DB2 och skulle vilja ha EN miljö, titta på TOAD

TOADSoft.com - Home of the World's #1 Tool for Database Professionals!

AlternateStreamView - View/Copy/Delete NTFS Alternate Data Streams

NTFS, filsystemet i Windows 2000, XP och Vista innehåller något som heter Alternaniva filströmmar.
Det är ett sätt att placera en fil inne i en annan fil, liknande det system som MAC använder i sitt filsystem HFS.
Tanken från början är att man skall kunna lagra information om filen i filen. Och det finns en massa applikationer som använder detta. Bl a Internet Explorer som lägger information i filer om var dessa är hämtade, i vilken säkerhetszone.
Men det går att använda till väldigt mycket annat, bl a används det av virus, för att gömma virus. Och du själv kan gömma filer med denna metod.
Har du två textfiler som heter doldfil.txt och testfil.txt, så kan du gömma doldfil.txt i testfil.txt genom att skriva:
type doldfil.txt > testfil.txt:doldfil.txt
Öppnar du testfil.txt så är den oförändrad, men om du på en kommandorad skriver
notepad testfil.txt:doldfil.txt
Så öppnas den dolda filen.

Nu är det inte alla program som klarar av att hantera alternativa filströmmar så enkelt som Notepad, men detta program kan kanske hjälpa dig.

AlternateStreamView - View/Copy/Delete NTFS Alternate Data Streams

2009-07-15

Virtual Machine Manager 2008 R2 RC on Connect - Mike's Tech Head Blog

Virtual Machine Manager 2008 R2 RC on Connect - Mike's Tech Head Blog

Thinking about installing SP2 on your Hyper-V machines? – Please read this… - Mike's Tech Head Blog

Inaktiverade nätverkskort blir aktiverade när du installerar W2K8 SP2, och det kan bli problem framför allt om du kör Hyper-V. Kör man Hyper-V har man oftast ett nätverkskort som är Management och minst ett som är för de virtuella maskinerna. Och det NIC som är för de virtuella maskinerna är oftast inaktiverat i host OSet.

Om den virtuella maskinnen har ett nätverkskort direkt ut på Internet, t ex en TMG eller ISA server.
Och om det dessutom finns en DHCP server där ute hos din ISP. Då har du helt plötsligt en Host som står direkt ute på Internet....
Är det dessutom en Core som är din Host, då synns det knappt...

Thinking about installing SP2 on your Hyper-V machines? – Please read this… - Mike's Tech Head Blog

2009-07-07

USB over Ethernet - share USB device over Ethernet : USB to Ethernet Connector

Jag letade efter ett sätt att låta mina virtuella maskiner i Hyper-V komma åt USB portarna på host maskinen, liknande det som man kan med VMWare Workstation. Men det var inte så lätt.
Den lösning jag hittat kan mycket mer än så, då den kan dela ut en USB port över TCP/IP

USB over Ethernet - share USB device over Ethernet : USB to Ethernet Connector

The server encountered an error trying to create the virtual hard disk.

Jag stötte på problem när jag skulle sätta upp min Hyper-V maskin med 6 st 1TB diskar.
Jag skapade en RAID5 i AMD RAIDExpert (jag har ett Giga-Byte GA-MA790GP-DS4H moderkort) med alla 6 diskarna.
Det gick utmärkt att formatera alla 5TB som blev kvar (1TB går ju bort för säkerheten)
Men det gick inte att skapa några VHD filer på den. Och det oavsett om den VHD jag skapade var 3 GB stor eller 2000 GB stor. Jag proavde att skapa en VHD på en annan disk och kopiera över den till den stora RAID disken. Men den gick inte att montera.
Efter en massa försök och sökande på nätet konstaterade jag att VHD filer inte kan ligga på diskar med större blockstorlek är 1024 kb. Har man en disk som är större än 2 TB blir minsta blockstorlek 2048 kb.
Då min AMD RAIDExpert endast klara att bygga 2 logiska enhter på varje RAID5a så skapade jag två logiska 2 TB enheter som RAID 5 och en 1 TB enhet som en vanlig disk.
Då gick det bättre, och så kunde jag dessutom göra en Spanned volume över dessa 2 st 2TB enheter och få en 4 TB disk som nu kan hantera VHD filer.