LastPass

The Last password you'll have t remember!

2014-11-30

QNAP NAS Mount Share in Ubuntu Server

Jag försökte automatiskt ansluta ett share från min QNAP NAS till min Ubuntu Server.Efter en hel del trassel konstaterade jag att jag det tydligen gör skillnad om man har sin QNAP ansluten till Microsoft AD domän. Och när väl det var löst så insåg jag med hjälp av artikeln nedan hur jag skulle göra.I korta drag gör man så här:Skapa en katalog där du vill ansluta ditt share, i mitt fall valde jag använda en grundkatalog som jag använder för att ansluta andra typer av shares i och den heter mnt. Där under har jag skapat olika kataloger för nfs och cifs (där nfs och cifs är de metoder jag använder för att ansluta till ett share) och slutligen ett namn på katalogen t ex Video eller DownloadsDärefter skapade jag en fil med

   nano ~/.smbcredentialsDen filen innehåller inloggnings uppgifterna för den användare jag vill ansluta till min QNAP medex   username=myuser

   password=mypassword

   domain=192.168.0.10Det var här jag insåg att jag var tvungen att lägga till IP adressen på min QNAP för att den inte skulle försöka använda mitt Microsoft konto. Det borde inte skada att ha raden domain med även om man inte har sin QNAP ansluten till ett AD. Och om du istället vill ansluta med AD konto så byter du ut domain mot din AD domäns namn.Nästa steg är att göra denna fil oläsbar för andra än dig och root   chmod 700 ~/.smbcredentialsSå till själva monteringen som jag lägger i /etc/fstab   sudo nano /etc/fstabsI mitt fall har jag skrivit följande två rader (ev ser det ut som en radbrytning efter cifs, men det skall vara en rad)//192.168.0.10/Transmission /mnt/cifs/Downloads cifs defaults,rw,credentials=/home/peter/.smbcredentials,file_mode=0777,dir_mode=0777//192.168.0.10/Video        /mnt/cifs/Video     cifs defaults,rw,credentials=/home/peter/.smbcredentials,file_mode=0777,dir_mode=0777

Du byter ut peter mot det användarnamn som du loggat in med på din Ubuntu server i båda desssa rader

Här monterar jag alltså mina två shares Transmission och Video i respektive katalog Downloads och Video. Jag sätter file_mode och dir_mode till 0777 för att lura Ubuntu att jag har fulla läs och skrivrättigheter. Dessa rättigheter kommer sedan min QNAP att hantera och bara ge mig det rättigheter som jag rätt till.

För att testa om det fungerar skriver du

   sudo mount -a


Nästa gång du startar din Ubuntu kommer dessa shares att monteras automagiskt

QNAP NAS Community Forum • View topic - Access rights:
2014-11-10

The Best Hidden Features of VLC

The Best Hidden Features of VLC

2014-11-05

Samsung Galaxy S4 Glass Screen Replacement Repair Change - TUTORIAL

How to Replace Screen Glass Only on Galaxy S4!