LastPass

The Last password you'll have t remember!

2011-12-29

QR Code and 2D Code Generator | Kerem Erkan

QR Code and 2D Code Generator | Kerem Erkan

vCard Generator, QR Code Generator, Data Matrix generator – Moongate

vCard Generator, QR Code Generator, Data Matrix generator – Moongate

2011-12-25

FusionPBX on Windows

Web Base Windows Install - FusionPBX

2011-12-21

Installing SQL Server 2008 R2 Client | Learn SQL With Bru

Installing SQL Server 2008 R2 Client | Learn SQL With Bru

2011-11-13

sandrob - Port of Android native Browser that supports SSL client side certificates and NTLM authentication - Google Project Hosting

sandrob - Port of Android native Browser that supports SSL client side certificates and NTLM authentication - Google Project Hosting:

Client Certificates with Android OS

I have found how to use Client Certificates with Android OS:

This only works on rooted Phones.

1. Install and run at least once Mozilla Firefox or Mozilla Fennec for Android .

2. Please download from your Android phone to the PC: - Mozilla Firefox:

/data/data/org.mozilla.firefox/files/mozilla/.default/cert9.db

/data/data/org.mozilla.firefox/files/mozilla/.default/key4.db


- Mozilla Fennec:

/data/data/org.mozilla.fennec/files/mozilla/.default/cert9.db

/data/data/org.mozilla.fennec/files/mozilla/.default/key4.db


3. Move them to a MS Windows directory (Ex.: C:\keys )


4. Download the package NSS_Tools_x86_from_NSS_3.12.7 Tools.zip and extract it into a directory (Ex.: c:\nss-3_12_7)


5. Run command prompt ( CMD.EXE ) and change the directory where you have extracted NSS_Tools_x86_from_NSS_3.12.7 Tools.zip(Ex.: "cd c:\nss-3_12_7")


6. Executhe the command:

 pk12util.exe -i  -d sql:  ( Ex.: c:\nss-3_12_7>pk12util.exe -i c:\epay.p12 -d sql:C:\keys )    Enter password for PKCS12 file:   pk12util.exe: PKCS12 IMPORT SUCCESSFUL 
 If you have more client certificates - do the same command again. 


7. Move the "cert9.db" and "key4.db" files back to your Android phone. If necessary fix the ownership and access rights.


8. Restart Mozilla Firefox or Mozilla Fennec for Android.


9. If you access a web site that needs client certificate authentication the browser will ask you to choose one of the imported client certificates and will you them


Final words: Now even on Android platform it is possible to use client certificates for SSL authentication and signing. If there was an add-on or a setting to manage them it would be much easier. I hope that Fennec developer team will fix this issue in the near future. It is also possible to use PKCS#11 library for accessing secure signature devices plugged into themicroSD slot and this will make possible to use Qualified digital certificates with Android OS.

I have found how to use Client Certificates with Android OS:
1. Install and run at least once Mozilla Firefox or Mozilla Fennec for Android .
2. Please download from your Android phone to the PC: - Mozilla Firefox:
/data/data/org.mozilla.firefox/files/mozilla/.default/cert9.db
/data/data/org.mozilla.firefox/files/mozilla/.default/key4.db

- Mozilla Fennec:
/data/data/org.mozilla.fennec/files/mozilla/.default/cert9.db
/data/data/org.mozilla.fennec/files/mozilla/.default/key4.db

3. Move them to a MS Windows directory (Ex.: C:\keys )

4. Download the package NSS_Tools_x86_from_NSS_3.12.7 Tools.zip and extract it into a directory (Ex.: c:\nss-3_12_7)

5. Run command prompt ( CMD.EXE ) and change the directory where you have extracted NSS_Tools_x86_from_NSS_3.12.7 Tools.zip(Ex.: "cd c:\nss-3_12_7")

6. Executhe the command:
 pk12util.exe -i  -d sql:  ( Ex.: c:\nss-3_12_7>pk12util.exe -i c:\epay.p12 -d sql:C:\keys )    Enter password for PKCS12 file:   pk12util.exe: PKCS12 IMPORT SUCCESSFUL 
 If you have more client certificates - do the same command again. 

7. Move the "cert9.db" and "key4.db" files back to your Android phone. If necessary fix the ownership and access rights.

8. Restart Mozilla Firefox or Mozilla Fennec for Android.

9. If you access a web site that needs client certificate authentication the browser will ask you to choose one of the imported client certificates and will you them

Final words: Now even on Android platform it is possible to use client certificates for SSL authentication and signing. If there was an add-on or a setting to manage them it would be much easier. I hope that Fennec developer team will fix this issue in the near future. It is also possible to use PKCS#11 library for accessing secure signature devices plugged into themicroSD slot and this will make possible to use Qualified digital certificates with Android OS.

2011-11-12

Yale Doorman

Yale Sverige - An ASSA ABLOY Group brand:

Styr och mät med Android - Mobil.se

Styr och mät med Android - Mobil.se:

Aktivera SMS, DECT, hemtelefon

Aktivera SMS, DECT, hemtelefon:

Using Client Certificate Authentication with IIS 6.0 Web Sites

Using Client Certificate Authentication with IIS 6.0 Web Sites:

How to Secure a Web Site Using Client Certificate Authentication » IIS Admin Blog

How to Secure a Web Site Using Client Certificate Authentication » IIS Admin Blog:

HOWTO: Securing A Website With Client SSL Certificates

2011-11-10

Har du rätt körkort? - Transportstyrelsen

Har du rätt körkort? - Transportstyrelsen:
För att framföra en bil med tillkopplad släpvagn gäller att man måste ha rätt körkort för kombinationen och att dragbilen får dra den totala vikten på släpvagnen.

Kort kan man säga att det finns några grundregler.
Oavsett körkort får man dra en släpvagn på max 750 kg om bilen får dra 750 kg?
Med B körkort får man aldrig överskrida totalvikten 3500 kg. För att räkna ut totalvikten tar man släpvagnens vikt och hur mycket den får lasta (oavsett om vagnen är tom eller full lastad) och lägger till bilens tjänstevikt plus maxlast. (du kan även hitta uppgifterna i registreringsbeviset.
I registereringsbeviset finns även uppgifter om max släpvagnsvikt med B körkort.
Det som man kan tycka är lite lurigt eller konstigt är att det inte spelar ingen roll om vagnen är tom eller lastad. Det är alltid totalvikten som räknas.

Har man däremot körkort med klassen BE så räknar man helt annorlunda.
Du får först och främst köra en kombination som väger med är 3500 kg om dragbilen får dra så mycket. Men dessutom räknas istället släpvagnens vikt plus lasten och inte totalvikten som man använder vid enbart klass B.
Det innebär att du har en bil som får dra 2000 kg, men du har en vagn som har en totalvikt på 2600 kg. Du får dra den men vagnens vikt plus lasten får inte överstiga 2000 kg.

Vinterdäck på släpvagn - Transportstyrelsen

Vinterdäck på släpvagn - Transportstyrelsen:

2011-03-18

SyncToy 2.1

Idag har fler och fler mer än en dator hemma samtidigt har vi mer och mer bilder, filmer, dokument och musik som vi är rädda om. Jag tänker främst på det vi skapat själva.
Nu har Microsoft en gratis produkt som kan kopiera alla dessa filer mellan två datorer i ditt hemmanätverk.

Download details: SyncToy 2.1

2011-02-10

POP Collector hämtar mail från POP konto tilldin Exchange

Det är inte helt ovanligt att man har en mail tjänst hos sin internet leverantör, men vill ha mailen till sin Exchange.
Leverantören erbjuder POP3 eller IMAP för att hämta post, och det är inte Exchange byggd för.
Då kan man använda POP Collector

Om du kör Exchange 2010 eller 2007 bör du läsa dessa först

2011-02-08

Facebook med HTTPS för ökad säkerhet

För att öka säkerheten kan du slå på "https" dvs krypterad trafik på ditt facebookkonto. "Konto-"Kontoinställningar"-"Kontosäkerhet". Bocka i både "https" och "skicka email". Då får du dessutom ett email om ditt konto används på ny plats eller dator. Allt detta underlättar för dig att skydda ditt konto och identitet.

2011-01-11

Enklaste sättet att byta från Nokia till Android...

Om du har en Nokia telefon och skall byta till en Android så är det inte helt enkelt med vissa Android modeller.
Android telefoner jobbar mot Google Calendar och Google Contact, och vissa modeller har ingen programvara för att synca med en PC. Medan Nokia helst synkar mot en PC.
Då finns det några metoder, där den enklaste och billigaste är att konfigurera Mail for Exchange i din Nokia att synka med Google. Där efter gördu inställningarna i din Android så de pekar på samma Google konto och du har alla kontakter, mail och kalenderposter klara i din Android,
Följ instruktionerna i länken nedan.

Setup Instructions : Google Sync - Google Mobile Help

Setup Instructions : Google Sync - Google Mobile Help

För att synka Nokia med Google Kalender, GMail och Google Contact följ instruktionerna på följande sida.
Setup Instructions : Google Sync - Google Mobile Help

Free PDF to Word Doc Converter - easy and powerful pdf converter software.

Free PDF to Word Doc Converter - easy and powerful pdf converter software.

Var försiktig när du laddar ner filen så du inte klickar på den stora Download "bilden" utan väljer länkarna längre ner på sidan.