LastPass

The Last password you'll have t remember!

2008-04-21

How to configure a Windows Server 2008-mode domain to use distributed file system replication (DFSR) instead of NT file replication serv

När du går upp till Windows 2008 Native mode bör du ställa om till DFS Replication.
Här är tips om hur du gör:

How can I configure my Windows Server 2008-mode domain to use distributed file system replication (DFSR) instead of NT file replication service (NTFRS)?

ISA 200x eller Forfront TMG som den troligen kommer att heta...

Vill du testa den nästa version av ISA server som troligen kommer att heta Forfront Threat Management Gateway. Då skall du ladda hem Forfront Codename "Stirling" som bl a innehåller TMG

Forefront codename "Stirling"

2008-04-19

USB drive letter manager - USBDLM

Vill du kunna styra vilka enhetsbokstäver din USB sticka eller minneskortsläsare får på ett enkelt sätt skall du ta en titt på detta verktyg.

USB drive letter manager - USBDLM

2008-04-18

Öppna ett nytt commadofönster i Windows Server 2008 Core

För att öppna ett nytt Kommandofönster finns två bra sätt.

Antingen kommandot start cmd /separate i ett existerande kommandofönster. Eller du kan trycka CTRL-ALT-DEL och välja TaskManager och klicka på NewTask där du skriver CMD.

2008-04-16

Stänga av IPv6 på en Windows 2008 server core

Till skillnad från XP och 2003 kan du i 2008 inte avinstallera IPv6. Men du kan stänga av det i registret.

Du bör börja med att göra en backup på den nyckel som du skall ändra, och det gör du lättast med kommandoraden:

reg export hklm\system\currentcontrolset\services\tcpip6\parameters c:\regipv6.txt

Därefter gör du ändringen med hjälp av kommandot

reg add hklm\system\currentcontrolset\services\tcpip6\parameters /v DisabledComponents /t REG_DWORD /d 255

Du bör kontrollera denna artikel innan så du gör förändringarna så du vet hur det påverkar din server:

http://www.microsoft.com/technet/network/ipv6/ipv6faq.mspx


2008-04-15

How can I increase the capacity of my system volume?

Har du också stött på problemet med att du har en för liten system partition på din 2003 server. Det är ju inte helt ovanligt om du har en äldre server när diskarna var dyra och man bara hade kanske 6 eller 8 GB sysvol. Och när åren gått och du lagt på SP1 och nu skall du lägga på SP2 eller något annat som tar plats.
Vad gör man?

Du kan hitta en lösning på följande sida:

Ask Microsoft: How can I increase the capacity of my system volume?

2008-04-13

Trött på långa URLer?

Med hjälp av TinyURL.com kan du enkelt göra om dina långa URLer till en kort.
Ett exempel:

Denna URL
http://www.mapquest.com/maps/map.adp?ovi=1&mqma
p.x=300&mqmap.y=75&mapdata=%252bKZmeiIh6N%252bI
gpXRP3bylMaN0O4z8OOUkZWYe7NRH6ldDN96YFTIUmSH3Q6
OzE5XVqcuc5zb%252fY5wy1MZwTnT2pu%252bNMjOjsHjvN
lygTRMzqazPStrN%252f1YzA0oWEWLwkHdhVHeG9sG6cMrf
XNJKHY6fML4o6Nb0SeQm75ET9jAjKelrmqBCNta%252bsKC
9n8jslz%252fo188N4g3BvAJYuzx8J8r%252f1fPFWkPYg%
252bT9Su5KoQ9YpNSj%252bmo0h0aEK%252bofj3f6vCP

Gör man enkelt om till
http://tinyurl.com/6

TinyURL.com - shorten that long URL into a Tiny URL

Problem som ger dig gåra hår?

Microsoft har en lösning om du har problemet att du får gråa hår. Kolla in denna KB artikel Q281923

Hyper-V tillgänglig som stand alone

Maria Lundahl skriver i sin blog att Hyper-V blir tillgänglig som stand alone.

2008-04-12

De tre funktioner som bara finns i Server Core

OCLIST - Visar vad som är installerat och inte

OCSETUP - lägger till/tar bort en roll eller feature
Ett tips är att använda start /w ocsetup som väntar tills kommandot är klart. Då kommandot normalt lämnar tillbaka prompten direkt och inte när installationen är färdig.

SCregEdit.wcf - Script för att förenkla redigering av registryt. Ett tips är att lägga till parametern /CLI för att få en beskrivning av de vanligaste förändringarna

Core Configurator

Någon i Israel har gjort ett verktyg för att konfigurera en Windows 2008 Server Core i ett "lite" grafiskt.
Kolla in http://blogs.microsoft.co.il/files/folders/guyt/entry68860.aspx

2008-04-11

Step-by-Step Guide for Read-only Domain Controllers

Step-by-Step Guide for Read-only Domain Controllers

Server Core Installation Option of Windows Server 2008 Step-By-Step Guide

När jag började jobba med nätverk blev valet enkelt, Novell Netware.
Det här var 1993 och Novell blev först med att skapa en riktig katalogtjänst.

Då var den långt ifrån bra men ändå var den bäst, det var ju den enda som fungerade.
Jag pratar om Netware 4, och det är med nostalgi i rösten.
Det var många som inte gillade Netware bl a för att det saknades ett grafiskt gränssnitt (GUI) så med Netware 5 kom ett GUI. Det första jag med flera frågade var hur stänger man av detta GUI?
Vi var vana att använda kommandon vid en promt och det fanns ju GUI för användar administration mm som man körde på en Windows maskin.
Nu 10 år senare kommer Microsoft med ett OS utan grafiskt GUI, äntligen.
Visst det är lite yxigare att hantera, men tanken är att det skall vara lättare (kräva mindre CPU), snabbare och yxigare att hantera. Fördelen med ett yxigt OS är att det finns mindre saker installerade som man kan hacka. Det är mindre risk att någon som inte verkligen vet vad han gör är där och pillar, det ser inte ut som Windows som alla kan...
Priset då? Samma som för vanliga Server 2008 med GUI.

Server Core Installation Option of Windows Server 2008 Step-By-Step Guide

Virtual PC Guy's WebLog : Windows Server 2008 core installation under Virtual Server

Virtual PC Guy's WebLog : Windows Server 2008 core installation under Virtual Server