LastPass

The Last password you'll have t remember!

2013-11-26

Configuring QNAP TS-670 iSCSI + vSphere 5.5Configuring QNAP TS-670 iSCSI + vSphere 5.5

A history of the Amiga, part 1: Genesis

A history of the Amiga, part 1: Genesis

2013-11-16

Build a NAS for Affordable Storage – The Complete Guide

Build a NAS for Affordable Storage – The Complete Guide

Drop Dropbox with QNAP

Drop Dropbox with QNAP

2013-11-13

3 sätt att flytta Google Authenticator till en ny enhet.

Jag skaffade en ny telefon och behövde flytta min Google Authenticator.
Jag hittade denna beskrivning med tre sätt att flytta.

3 Ways To Move Google Authenticator To A New Device

I mitt fall skulle jag flytta mellan två versioner av Android, så jag vågade inte prova att använda Titanium Backup metoden. Så det blev metod 3 i beskrivningen ovan trots att jag hade min gamla telefon rootad.

Jag använder Total Commander för att leta upp filen  /data/data/com.google.android.apps.authenticator/databases/databases
Och kopierade den till mitt SD kort.
Jag laddade ner SQLite Viewer
I SQLite Viewer öppnade jag filen databases från mitt SD kort
Där såg jag alla mina nycklar och olika konton.

Jag installerade Google Authenticator på min nya telefon och började aktivera den.
Istället för att välja Läs in Streckkod dom är det vanliga, så valde jag Ange Bifogad Nyckel

Där får man ange ett konto namn som man kan utläsa i SQLite Viewer på den gamla telefonen och man får Ange Nyckel som står under Secret i SQLite Viewer. Och det är redan innan valt Tidbaserat.

När du lagt till kontot kolla om klockorna går lika på dina enheter. Om klockan är lika kan du enkelt se att de båda visar samma kod. Men om någon går lite före så måste du kolla klockslaget på den som går först och notera koden och vänta tills den andra enheten är på samma klockslag och där se att du får upp samma kod.

Lycka till!

2013-11-12

How to add Skype and FreeSwitch to existing PIAF

How to add Skype and FreeSwitch to existing PIAF

2013-11-11

Trunk Failure Email Alerts

Trunk Failure Email Alerts

Overview:

1. Download the tarball
2. Unzip it into /root
3. Insert your email notification address into trunkcheck.sh
4. Add entry to /etc/crontab to run trunkcheck.sh as often as you like
5. You'll get email alerts whenever a trunk fails on your server

Installation:

cd /root
wget http://pbxinaflash.com/trunkcheck.tar.gz
tar zxvf trunkcheck.tar.gz
nano -w trunkcheck.sh
echo "5 * * * * root /root/trunkcheck.sh > /dev/null 2>&1" >> /etc/crontabGoogle tar bort XMPP stödet i Google Voice

Google förändrar och tar bort möjligheten för te x Asterisk att ansluta till Google Voice.
Många utvecklare har lagt ner massor av tid för att få detta fungera, och sedan försvinner deras möjligheter...

Microsoft gjorde en reklam som verkar stämma bra i detta fall...

 

Asterisk for BeagleBone Black

Asterisk for BeagleBone Black:

Asterisk for Raspberry Pi

Asterisk for Raspberry Pi: